“Door de hulp bij de zorg voor mijn chronisch zieke schoonmoeder ben ik geen gestreste mantelzorger meer, maar weer een leuke schoondochter.”

“Door de hulp bij de zorg voor mijn chronisch zieke schoonmoeder ben ik geen gestreste mantelzorger meer, maar weer een leuke schoondochter

voor mijzelf of voor iemand in mijn omgeving

Veelgestelde vragen

Heb je na het bezoek aan onze website een vraag over de ondersteuning die ZorgSamen MVS biedt? Kijk dan eerst of deze bij de onderstaande veelgestelde vragen wordt beantwoord. 

ZorgSamen MVS ondersteunt die inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor wie meedoen in de samenleving of het zelfstandig runnen van hun huishouding lastig is. Wij helpen je om een zo normaal mogelijk leven te leiden, ondanks de beperking, ziekte of belemmering waar je dagelijks tegenaan loopt. Dat doen wij door je persoonlijk te begeleiden op alle levensterreinen. En door dagbesteding te bieden. Je leest er hier meer over.

Voor jouw vragen over zorg, opvoeden, relaties of geldzaken kan je in eerste instantie terecht bij het wijkteam in jouw stad. Vaak geven de gesprekken met het wijkteam je voldoende handvatten om zelf de juiste stappen richting een oplossing te kunnen zetten. Lukt dit niet, of heb je meer directe, langere of meer specialistische begeleiding nodig, dan kan het wijkteam je verwijzen naar ZorgSamen MVS. Zij zal jou dan eerst aanmelden bij Rogplus voor het aanvragen van een Wmo-indicatie.

Wanneer je hulp of ondersteuning van ZorgSamen MVS wilt aanvragen, heb je een Wmo-indicatie nodig. Heb je die al? Dan kan je direct contact opnemen met Rogplus. Zij helpt je graag verder met jouw hulpvraag en meld jou aan bij ZorgSamen MVS. Heb je nog geen Wmo-indicatie? In dat geval meld je je aan bij het wijkteam in jouw stad. Misschien bespreek je jouw hulpvraag liever eerst met je huisarts? Dat kan. De huisarts kan jou daarna – als je dat wilt – aanmelden bij het wijkteam of Rogplus. 

 

Uitgebreide informatie over hoe je je kunt aanmelden, vind je hier.

Verloopt jouw Wmo-indicatie, maar heb je nog wel ondersteuning nodig? In dat geval dien je opnieuw een aanvraag in bij Rogplus. Je kunt daarvoor contact opnemen met jouw trajectcoach of begeleider.

ZorgSamen MVS is een samenwerking van vijf erkende en regionaal bekende zorgaanbieders. Elk van hen heeft een eigen specialisme en veel ervaring op een bepaald gebied. Na jouw aanmelding bij ZorgSamen MVS krijg je een trajectcoach toegewezen. Samen bekijken jullie wat jouw wensen en behoeften zijn. En jouw interesses en talenten. Daarna stelt jouw trajectcoach een ondersteuningsplan op. Op basis daarvan bekijken wij welke van de vijf organisaties jou het beste kan helpen. Het kan ook zijn dat je vanwege jouw specifieke hulpvraag beter ondersteund kan worden door een zorgorganisatie die in opdracht van ZorgSamen MVS werkt.


Ben je al cliënt bij een van de vijf zorgaanbieders? Het kan zo zijn dat jouw ondersteuning wordt voortgezet door een andere organisatie van ZorgSamen MVS. Bijvoorbeeld omdat deze organisatie meer ervaring heeft op het gebied waarbij jij hulp nodig hebt en jou daardoor beter kan helpen. Zo zorgen wij ervoor dat de ondersteuning die jij krijgt, het beste past bij jou en jouw situatie.

Je krijgt een coach, die jouw eerste aanspreekpunt is. Deze coach – de trajectcoach – kijkt samen met jou wat jouw doelen zijn, wat jij zelf kunt en welke hulp of zorg jij nodig hebt. De trajectcoach stelt op basis daarvan jouw ondersteuningsplan op en er wordt een team van ZorgSamen MVS samengesteld.

Daarna maak je kennis met jouw persoonlijk begeleider. Samen met jouw begeleider werk je aan je doelen. In het team van ZorgSamen MVS zitten enthousiaste professionals die kennis en ervaring hebben op die gebieden waarop jij hulp nodig hebt. In overleg met jouw begeleider ondersteunen zij jou. Dit doen zij samen met mensen uit jouw eigen netwerk, zoals je familie, vrienden of mensen uit de buurt. En met organisaties, vrijwilligers of initiatieven die werkzaam zijn in jouw buurt. Denk daarbij aan lokale winkeliers, kerken, sportverenigingen en scholen. Ook kan het team worden aangevuld met deskundigen van andere zorgorganisaties. Bijvoorbeeld omdat zij veel kennis en ervaring hebben op het gebied van een (licht)verstandelijke beperking, psychiatrie of autisme.

Een ondersteuningsplan wordt opgesteld voor de periode van een half jaar tot een jaar. De duur van het traject hangt af van de doelen die je wilt behalen. Na een half jaar en na een jaar vindt een evaluatie plaats. Daarbij wordt gekeken of een verlenging nodig is of dat het traject afgerond kan worden.

Samen met jou stellen wij een ondersteuningsplan op dat helemaal op maat is gemaakt voor jou. Daarin staan haalbare doelen die erop gericht zijn dat jij zo zelfstandig mogelijk je eigen keuzes kunt maken en je eigen huishouden kunt runnen. En dat jij mee kunt doen met de mensen om je heen en mogelijk zelf iets voor de mensen om je heen kunt betekenen.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel deze dan gerust aan ons.

ZorgSamen MVS gebruikt alleen technische en functionele cookies.