“Dankzij de informatie over mijn broers beperking en de tips hoe daarmee om te gaan, kunnen wij hem nu beter zelf helpen en is onze band sterker geworden.”

“Dankzij de informatie over mijn broers beperking en de tips hoe daarmee om te gaan, kunnen wij hem nu beter zelf helpen en is onze band sterker geworden

voor mijzelf of voor iemand in mijn omgeving

Wij zijn er voor uw cliënt

Bent u een zorgprofessional en heeft u een cliënt voor wie ZorgSamen MVS mogelijk een positief verschil kan maken? Wij vertellen u graag meer over wat wij voor uw cliënt kunnen betekenen.

ZorgSamen MVS is een samenwerking van ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stoed. Samen richten wij ons voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op preventie, participatie en herstel van hun inwoners. Die (jong)volwassen en oudere inwoners voor wie meedoen in de samenleving of het organiseren van hun huishouding lastig is, helpen wij om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Wij helpen hen om te gaan met de beperking, ziekte of belemmering die zij dagelijks ervaren. En bieden hen begeleiding en dagbesteding op alle levensterreinen. Dat doen wij zo lang en zo intensief als nodig. Lees hier meer over ons.

ZorgSamen MVS biedt onder meer ondersteuning op deze gebieden:

Wij kijken samen of het de cliënt lukt goed voor zichzelf te zorgen. Denk aan een gezonde levensstijl, een schoon en opgeruimd huis, goede kleding, voldoende beweging en een goed dag- en nachtritme. Vindt hij dit lastig? Dan helpen wij hem om zijn persoonlijke verzorging (weer) zoveel mogelijk zelf te kunnen doen.

ZorgSamen MVS biedt ook psychische hulp. Door middel van gesprekken helpen wij uw cliënt zijn gedachten te ordenen en de dingen op een rijtje te zetten. We kijken samen vooral naar wat hij – ondanks zijn mentale klachten – wél kan, zodat hij het vertrouwen voelt om actief deel te nemen aan het dagelijks leven.

Wij helpen uw cliënt bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Onder andere door het organiseren van ontmoetingen met mensen die dezelfde interesses delen. We kunnen ook zijn familie, vrienden, buurtgenoten of vrijwilligers vragen om hem daarbij te helpen.

Een gezin met opgroeiende kinderen biedt de nodige uitdagingen. ZorgSamen MVS biedt hulp bij opvoeden, door te luisteren, praktische tips te geven en ouders te helpen bij het vinden van voorzieningen, regelingen of organisaties die hen kunnen helpen bij de opvoeding. Wij werken daarbij nauw samen met instanties die onder de Jeugdwet vallen.

Wij streven ernaar dat uw cliënt zo goed en zo lang mogelijk zelf zijn huishouden kan blijven runnen. Is dit lastig voor hem, bijvoorbeeld omdat hij ziek is of een beperking heeft? Samen bespreken we hoe hij dingen toch zelf kan doen. Kan uw cliënt het niet (meer) zelf, dan zorgen wij dat hij hulp krijgt.

Heeft uw cliënt geldzorgen en wil hij weer overzicht krijgen over zijn geldzaken? Dan helpen wij hem bij het op orde brengen van zijn administratie. Is er een instantie of vrijwilliger in de wijk die hem hierbij kan helpen, dan brengen wij hen met elkaar in contact. Ook kunnen wij helpen met praktische zaken, zoals internetbankieren. Blijkt dit nodig, dan brengen wij uw cliënt in contact met een instantie voor budgetbeheer, bewindvoering en/of schuldhulpverlening.

Samen met uw cliënt zoeken wij naar een zinvolle daginvulling. Op verschillende plekken in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bieden wij activiteiten voor de inwoners. Zoals een kopje koffie en een praatje op een van onze inlooplocaties. Of een creatieve middag in het buurthuis. Ook helpen wij bij het vinden van vrijwilligerswerk in de buurt of een betaalde baan.

ZorgSamen MVS biedt tweedelijnszorg

ZorgSamen MVS biedt tweedelijnszorg. Heeft een inwoner na een traject van ondersteuning en begeleiding door een eerstelijns zorgprofessional nog moeite om zelf zijn huishouden te organiseren of actief deel te nemen aan de samenleving? Of heeft hij meer specialistische zorg nodig? In dat geval biedt ZorgSamen MVS hulp. Onze medewerkers staan dicht bij de cliënt en bieden directe en langdurige begeleiding bij het – zoveel mogelijk zelf – oplossen van de hulpvraag.

Onze ondersteuning valt onder de Wmo

De hulp die ZorgSamen MVS biedt, valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat uw cliënt een Wmo-beschikking nodig heeft om onze ondersteuning te kunnen ontvangen. Het aanvragen van een Wmo-indicatie verloopt in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam via Rogplus. Dit is de instantie die voor deze gemeenten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uitvoert.

Ik wil hulp aanvragen voor mijn cliënt

Heeft u een cliënt voor wie de ondersteuning door ZorgSamen MVS een goede steun in de rug kan zijn op zijn weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven? In dat geval zijn er twee manieren waarop hij zich kan aanmelden:

ZorgSamen MVS gebruikt alleen technische en functionele cookies.