Aad doet weer mee

Aad (45) en Mieke (41) wonen met hun drie kinderen in Maassluis. Aad heeft een jaar geleden een ernstig auto-ongeluk gehad, waardoor hij zijn werk in de haven niet meer kan uitvoeren. De mantelzorg voor zijn hulpbehoevende moeder, komt nu op Mieke neer. Zij is de afgelopen maanden echter meerdere malen ziek uitgevallen op haar werk. Haar werkgever maakt zich zorgen over haar thuissituatie en adviseert haar om in gesprek te gaan met het wijkteam. Rogplus verwacht een maatwerkoplossing voor dit gezin. Onze trajectcoach Petra pakt de melding op en maakt een afspraak bij het gezin thuis.

 

Het eerste contact

Tijdens het kennismakingsgesprek zegt Aad niet veel, maar Mieke geeft duidelijk aan dat ze het niet vol gaat houden. De trajectcoach vermoedt dat er veel meer zorgen zijn in het gezin. Mieke en Aad geven beiden aan te willen zoeken naar oplossingen. De ondersteuning wordt opgestart.

 

Het ondersteuningsplan

Na een paar gesprekken wordt het wel duidelijk dat er verschillende zorgen spelen. Het ernstige ongeluk van Aad heeft het leven van het gezin drastisch veranderd. Aad is een andere vader geworden en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. Ook is zijn gedrag veranderd.

 

Mieke wil graag ondersteuning voor haarzelf en de kinderen. Lichte thuiszorg en activiteiten voor Aad zouden haar veel rust geven. Aad geeft aan dat hij zich zorgen maakt om zijn hulpbehoevende moeder. Hij wil graag dat zijn moeder opnieuw wordt bekeken door professionals. Met zijn drieën stellen zij een ondersteuningsplan op. Dit wordt afgestemd met Rogplus.

 

Aan de slag

Het contact met Aad heeft voor Mieke en de kinderen prioriteit . Zij worden lid van een familie-ervaringsnetwerk. Ondertussen wordt duidelijk dat Aad weinig perspectief ziet voor zijn eigen situatie. Hij heeft het gevoel er niet meer toe te doen. Petra probeert daarom ook met hem vooruit te kijken: wat is er nog wél mogelijk?

 

Aad gaat een training volgen gericht op herstel, activering en zelfvertrouwen. Daar ontdekt hij dat hij zijn ervaring als havenarbeider zou kunnen inzetten om leerlingen over zijn vak te vertellen. Via zijn zwager krijgt hij vrijwilligerswerk op een praktijkschool voor kinderen die minder gemakkelijk kunnen leren. Dit is iets wat Aad erg aanspreekt. Hij komt dan ook enthousiast terug van zijn vrijwilligerswerk en besluit – aangemoedigd door Petra – het verwaterde contact met een paar oud-collega’s weer op te pakken. Met hen gaat hij nu wekelijks biljarten. Zo wordt zijn sociale netwerk verder uitgebreid.

 

Voor de moeder van Aad wordt lichte professionele hulp ingezet bij het voeren van haar huishouden en haar persoonlijke verzorging, zodat Mieke ontlast wordt en weer gezellig in de rol van schoondochter op bezoek kan gaan.

 

De ingezette weg werpt zijn vruchten af: het sociale netwerk van Mieke en Aad neemt toe en de druk op elkaar neemt af. Zo krijgen zij steeds minder behoefte aan ondersteuning en zorg. De volgende stap vanuit ZorgSamen MVS zal zich richten op de mogelijkheden van betaald werk voor Aad.

ZorgSamen MVS gebruikt alleen technische en functionele cookies.