“Na mijn ongeluk had ik het gevoel er niet meer toe te doen. Nu doe ik dankbaar vrijwilligerswerk en biljart ik elke week met mijn oud-collega's.”

“Na mijn ongeluk had ik het gevoel er niet meer toe te doen. Nu doe ik dankbaar vrijwilligerswerk en biljart ik elke week met mijn oud-collega's”

voor mijzelf of voor iemand in mijn omgeving

Wij zijn ZorgSamen MVS

Een samenwerking van vijf erkende zorgorganisaties die al jarenlang actief zijn in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit zijn ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stoed.

Voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam richten wij ons op preventie, participatie en herstel van hun inwoners. Door dicht bij de cliënten te staan en hen persoonlijke aandacht te geven, helpen wij hun eigen kracht, die van hun gezin en/of van het sociale netwerk om hen heen, te verstevigen. Zo verbeteren wij het welzijn van onze cliënten. Zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de samenleving en hun leven zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leiden.

Door onze kennis en ervaring te bundelen, bieden wij een sterke basis met brede deskundigheid op alle leefgebieden. Samen bieden wij kwetsbare inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam snel ondersteuning-op-maat. Dit doen wij zéker niet alleen. Wij doen dit samen de familie, vrienden en buren van onze cliënten. En natuurlijk met ons lokale netwerk van professionele organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en bestaande maatschappelijke initiatieven.

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk en ruimte om zelf keuzes te maken.

 

Samen met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en onze partners proberen we elke dag dichterbij bij dit doel te komen. Dat doen we midden in de maatschappij. We zijn werkzaam in Zuid-Holland, Brabant, en Utrecht.

Directzorg biedt ambulante begeleiding aan volwassenen in diverse regio’s, waaronder Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Met ons team van betrokken professionals ondersteunen wij jou met aandacht voor jouw persoonlijke situatie.

Wij bieden ondersteuning bij o.a. structuur, sociaal en psychisch functioneren, financiën, welzijn en vergroten van zelfredzaamheid. Onze begeleiders helpen je de grip op je leven terug te krijgen.

GGZ Delfland helpt mensen met psychische stoornissen, variërend van licht tot ernstige en complexe problematiek.

Doel Delfland, onderdeel van GGZ Delfland, focust zich op begeleiding van cliënten en is de schakel tussen zorg en het sociale domein. Doel Delfland heeft een aanbod van individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen.

 

 

 

 

Stoed zet zich in voor mensen met een kwetsbaarheid. Wij geloven dat iedereen ertoe doet en gelijkwaardig mee moet kunnen doen in de samenleving.

 

Stoed biedt passende en persoonlijke begeleiding vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Zo werken we samen aan perspectief en groei en kun jij de regie over jouw leven (her)pakken.

Pameijer ondersteunt iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Bijvoorbeeld omdat zij psychosociale of psychiatrische problemen hebben of een (lichte) verstandelijke beperking.

 

Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten. Wij ondersteunen mensen op een manier die hen verder helpt in het leven.

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voert Rogplus de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het is haar missie om ervoor te zorgen dat iedere inwoner uit deze drie gemeenten mee kan (blijven) doen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan blijven wonen. Om de kwetsbare inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam tijdig de juiste ondersteuning te kunnen bieden, werkt Rogplus sinds 2020 samen met ZorgSamen MVS. Het doel van deze samenwerking is om meer in te zetten op preventie en op het ontwikkelen van vernieuwende vormen van zorg.

Wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

ZorgSamen MVS gebruikt alleen technische en functionele cookies.